Essay ano ang epekto ng climate change. Ano ang Global Warming? 2019-01-19

Essay ano ang epekto ng climate change Rating: 5,2/10 893 reviews

Modyul sa Climate Change

essay ano ang epekto ng climate change

Ang mga prosesong ito ay nakapagpapasingaw o nagpapakawala ng mga gases at iba pang particles sa kalawakan na nakaaapekto sa klima. We have known it for a long time that our earth is becoming hotter year by year. Hoyt and Schatten, 1993, Lean, 2000. Many problems could result from global warming. Ito ay mga bagay na maaari nating gawin sa pamamagitan ng pagbabago sa uri ng ating pamumuhay. Due to the subsequent increase in the amount of these chemicals in the atmosphere, the Ozone layer that prevents harmful particles from entering into the earth atmosphere gets. Paano maiiwasan ang climate change? Gayunman, may ilang bahagi ng komunidad pangnegosyo ang tinanggap ang katunayan ng pag-init ng mundo na bunga ito ng tao na nangangailangan ng aksiyon ng tao tulad ng kalakalan sa emisyon ng carbon at buwis sa carbon.

Next

Ano ang Climate Change o Pagbabago ng Klima

essay ano ang epekto ng climate change

It deals with the way how plants adapt, metabolize, develop, and change due to environmental forces. The greenhouse effect is a natural process that keeps the earth at temperatures that are livable. Scientific American, Marso 2005 na ang impluwensiya ng tao sa klima ng mundo ay nagsimula mga 8000 taon ang nakalilipas dahil sa pag-unlad ng sakahan. The first example is by getting rid of trash. It is a specific type of climate. Gayundin, ipinakita nina Dyurgerov and Meier 2005 sa pamamagitan ng glacier data sa malakihang rehiyon e.

Next

12 Paraan para labanan ang Climate Change

essay ano ang epekto ng climate change

Although you cleverly wrote an essay based on a couple of hand-picked facts, there is still another side of the issue which is yet to be told. Humans are contributing to climate change. Epekto sa Suplay at Kalidad ng Tubig Malaganap na ang nararanasang kakapusan o kasalatan sa tubig water scarcity. There are a lot of things that can cause global warming. It is the warming of the lower atmosphere which is a result of the increase of a number of gases that have been classified as greenhouse gases. Itinayá ni Stott et al. Atmosphere, Carbon dioxide, Climate 790 Words 3 Pages Global Warming Recently, there have been many problems with hurricanes, heat waves, and floods.


Next

Sapat na ang ating kaalaman sa climate change

essay ano ang epekto ng climate change

Sa paggamit nito ay 60% ng kuryente ang matitipid sa paggawa ng recycled paper kumpara sa paggawa ng bagong papel. Kahit na sapat na ang magkasamang makaagham na konsensus at insentibong ekonomiko na mahimok ang gobyerno ng mahigit 150 bansa upang maratipika ang Kyoto Protocol di kasama ang Estados Unidos at Australya , patuloy pa rin ang debate kung gaanong karaming emisyon ng greenhouse gas ang magpapainit sa planeta. Hindi isinisisi ng mga modelong ito na ang pag-init na nangyari mula 1910 hanggang 1945 ay dulot ng bariyasyon ng kalikasan o ng tao. Nagpapatuloy ang ganitong kondisyon sa kasalukuyan, na siya natin ngayong tinatawag na global warming. Overwhelming evidence that the world's climate is changing due to various human activities exists. Dahil apektado sa pagpapatupad ng mga nilalaman ng Kyoto Protocol ang lahat ng sektor ng ekonomiya, ito ay kinokonsidera bilang pinakamasaklaw at maunlad na kasunduang inabot at inaprubahan patungkol sa kapaligiran at sustenableng pag-unlad. Kelley shows us how San Francisco is vowing to go waste free by 2020 by setting up a recycling program throughout their communities.

Next

Mga Simpleng Paraan Upang Labanan ang Epekto ng Climate Change

essay ano ang epekto ng climate change

Ang epekto ng climate change ay nadarama natin sa unti-unting pag-init ng mundo na kadalasan ay tinatawag natin na global warming. May maliit na bilang na mga siyentipiko ang laban sa pananaw na ang gawa ng tao ang nagdudulot ng malaki sa pagtaas sa temperatura nitong nakaraang panahon. Nasa mahigit sa 2 trilyong tonelada na ng yelo ang natunaw sa mga lugar na ito, kasama ang Alaska, mula 2003. Ang kahulugan ng greenhouse effect ay ang pagpasok ng enerhiya o init ng araw sa mundo. The increase in global temperature has been occurring in the past several years. Hindi lamang ito makakatipid sa gasolina, mababawasan pa ang polusyon na nagdudulot ng climate change. Ito ay magdudulot ng katipiran na 4,400kwh sa kunsumo ng enerhiya, 30,000 litrong tubig, at 19 na puno sa bawat tonelada ng recycled na papel na magagawa.

Next

Sample Essay Questions/Topics for Practice

essay ano ang epekto ng climate change

Many experts believe that our production of carbon dioxide and other greenhouse gases is heating the atmosphere, and this could be very dangerous for human life. Causes of global warming-emissions Sources of emissions Who are responsible for green house emissions? Ang sampung 10 pinakamaiinit na taon ay naitala lahat sa panahon mula 1990 — 1998 bilang pinakamainit, sumunod ang 2002, 2003, 2001 at 1997. Few, if any, trends are more important to our future than climate change caused by. Carbon dioxide, Climate change, Global warming 868 Words 3 Pages challenges earth is facing is Global Warming. Ito ay nangyayari sa boung mundo. Sa kasalukuyan, maliit ang suporta rito sa loob ng komunidad ng mga siyentipiko sa panahon bilang dahilan sa pag-init kamakailan. Ang mga komunidad sa kahabaan ng Mekong river na may produksyon ng higit dalawang milyong 2M tonelada ng isda kada taon ay dadanas ng matataas na lebel ng pagbaha at gayundin, ng pagpasok ng tubig-alat saltwater intrusion.

Next

Isang Pag

essay ano ang epekto ng climate change

We produce a large amount of carbon dioxide. Humans contribute to global warming yet non-believers will think otherwise. This energy heat is trapped inside the car and cannot pass back through the windshield. Ang sasakyang wala sa kondisyon ay maaksaya sa gasolina. Atmosphere, Carbon dioxide, Earth 1869 Words 5 Pages Global Warming The warming of the earth is one the biggest problems facing our nation and world today, and regardless of whether we agree or not on the causes of global warming there is an overwhelming consensus that the planet is warming. I believe that global warming is partly natural process, but our industrial activities have majorly influenced the climate changes. The main dynamic in the field of biology that best fits is botany.

Next

Ano ang epekto ng climate change sa kapaligiran?pls

essay ano ang epekto ng climate change

If anyone had the time to look into it, people could easily see what is happening in our world right. Dahil liban sa pagkasira ng balanse ng kapaligiran, sisirain din nito ang balanse sa sistema ng paglikha ng pagkain. On the other hand, if there was no greenhouse. Sa Asya, nabibilang dito ang 60-80% ng populasyon nito, na ang ikinabubuhay ay maliitang agrikultura — pagtatanim, pagsasaka, pangingisda, pangangahoy, atbp. Even though it is an ongoing debate, it is proved by the scientists that the planet is warming.

Next

Modyul sa Climate Change

essay ano ang epekto ng climate change

The average global air temperature near Earth's surface has risen about 0. Carbon dioxide, Climate change, Fossil fuel 2116 Words 6 Pages -Ronald Reagan. However, many people do not know what global warming is. Lahat tayo ay dapat mag tutulungan. Pumigil ito sa pagbaba husto sa nibel ng carbon dioxide at sa dakong huli ng methane. Ang halimbawa nito ay ethanol. Human actions, primarily the release of green house gases from smokestacks, vehicles, and burning forests, are perhaps the chief power causing this situation.

Next

ALS Essay Titles and Topics ~ DepEd ALS (Essay Samples & Tutorials)

essay ano ang epekto ng climate change

Tingnan ang negatibong pagtaas na direksiyon sa simula ng dakong huli ng 1980 na nagpapabilis at nagpaparami sa pag-urong ng bundoking yelo glaciers Dyurgerov Ang pag-init ng mundo ay nagbubunga ng negatibong balanse sa glacier mass bulto ng bubunduking yelo na nagdudulot sa pag-urong ng glacier sa buong mundo. Nangahulugan ito ng 93 milyong toneladang kakapusan sa produksyon kumpara sa konsumo ng mamamayan 2003. Space sunshades : Trillions of small free-flying spacecrafts launched a million miles above the earth or space mirrors, made from a reflective mesh of aluminum threads and placed between the Earth and sun. Tinatayang nasa 50% ang maaaring ibagsak sa produksyon sa maraming lugar na ang agrikultura ay umaasa sa tubig-ulan rain-fed pagdating ng 2020. This whole process occurs naturally and has kept the Earth's temperature about 59 degrees. Ang mga malalambot na lupa ay hindi maiiwasang gumuho ito — dahilan upang mabawasan ang likas na yaman sa mga kagubatan, kasama na rin dyan ang pagkamatay ng mga residenteng malapit sa kaguhuan. Dapat isipin rin natin ang iba bago ang sarili.

Next